Lui Travel

Članci

SOLIUN - METEORI - PARALIA NOVEMBAR 2012

paralia-solun

1.DAN ... 10.11. SRBIJA-GRČKA
Polazak autobusa sa parkinga hotela „Continental“ u 08:00h. Vožnja  kroz Srbiju i Makedoniju pored Niša, Skoplja i Đevđelije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dolazak u Paraliu u večernjim satima. Smeštaj grupe u hotel. Slobodno vreme za lični  program.Večera.Noćenje.

2.DAN ... 11.11. PARALIA  –  METEORI
Doručak. Nakon doručka polazak na Meteore ( fakultativno ). Putovanje pored Katerinija i Olimpa, kroz klanac Tembi i izvora Dafni .Poseta crkvi „Sveta Petka”. Panoramsko  razgledanje Meteora  smeštenih na vrhu vulkanskih stena sa obilaskom srednjevekovnih manastira  (Preobraženje , Sv. Trojica, Varlam, Veliki Meteori …) spomenika  kulture od izuzetnog značaja .Po obilasku manastira, pauza u gradu Kalambaka koji je smešten  u  podnožju Meteora .Poseta radionici u   kojoj  se ručno izrađuju ikone u vizantijskom  stilu. Povratak u Paraliu . Večera. Noćenje.

3.DAN ...12.11.2012. PARALIA –  SOLUN.
Doručak. Izlazak iz soba i polazak za Solun. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Galerijusov slavoluk, crkve Sv. Apostola, Sv.Sofije i Sv. Dimitrija-zaštitnika grada, poseta srpskom groblju- Zejtinlik.Nakon obilaska groblja slobodno vreme za šoping i individualne aktivnosti Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima (po dogovoru ). Noćnja vožnja ka Beogradu.

4.DAN ...13.11.2012. SRBIJA
Predviđeno vreme za dolazak u Srbiju u jutarnjim satima.

 

Cena aranžmana iznosi : 149 EUR

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
- prevoz turističkim autobusom ( TV i video,klima,WC ) prevoznika LUI TRAVEL   
- smeštaju u Hotels ERATo Holidays 2 ** -Paralia,u ½  sobama-svaka sa kupatilom   
- 2 PP u hotelima sa 2**
- pratioca grupe
- organizacione troškove putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- individualne troškove
- međunarodno putno osiguranje
- fakultativne izlete

USLOVI PLAĆANJA: placanje je iskljucivo  u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu HYPO ALPE ADRIA BANKE za efektivu  na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije, preostali iznos 5 dana pred polazak u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu HYPO BANKE  na dan uplate.
- gotovinski,platnim karticama
- čekovima gradjana  na 2 jednake mesečne rate ,preko administrativne zabranebez uvecanja cene aranzmana od datuma rezervacije aranžmana
U slučaju značajnih promena na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika)
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 60% od cene aranžmana
Napomena:
- MOLIMO SVE POTENCIJALNE PUTNIKE DA BLAGOVREMENO PRIBAVE NOVE CRVENE PASOŠE, JER ZA STARE PLAVE PASOŠE VAŽI VIZNIREŽIM
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja. Organizator putovanja je Turistička agencija Lui Travel, licenca OTP br. 23/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Lui Travel. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. 
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije „LUI TRAVEL“ (YUTA standard)
Program br.89 od 26.10.2012g.

Za kilometar ispred svih
LUI TRAVEL

Lui Travel © Izaberisajt. All rights reserv

Top Desktop version