Lui Travel

Članci

NOVA GODINA U PRAGU

6 dana / 3 noćenja      199


Paket aranžman: prevoz + hotel 3* ( 3 noćenja sa doručkom ) + panoramsko razgledanje

1. dan 29.12.2013. BEOGRAD
Polazak grupe sa parkinga Sava Centra (savska strana)  oko 20:00 časova. Vožnja do Novog Sada i nastavak puta. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku.

2. dan 30.12.2013. PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak i panoramsko razgledanje grada : Hradčani- praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblikoteka, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana. Nastavak upozavanja centra grada uz šetnju i razgledanje : Karlov most, Tinska crkva, Starogradski i Vaclavski trg. Po završetku obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan 31.12.2013. PRAG – KARLOVE VARI – PRAG
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Karlove Vari, najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski vladari, slikari, pesnici…Povratak u Prag u popodnevnim časovima. Individualni  odlazak na doček NOVE GODINE  na nekom od trgova Praga. Individualni povratk u hotel. Noćenje.

4. dan 01.01.2014. PRAG – DREZDEN – PRAG

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni, celodnevni izlet u Drezden. Drezden, grad na istoku Nemačke često nazivaju i Firenca na Elbi zbog izuzetnog kulturnog značaja koji ima. Po dolasku obilazak grada : opera Zemper, palata Cvinger u kojoj se nalazi  5 muzeja , protestantska Bogorodičina crkva, rimokatolička Dvorska crkva, Rezidencijana palata ( u okviru koje je “Zeleni trezor”), palata Tašenberg (danas hotel Kampinski ), deo nekadašnjih gradskih zidina, Avgustov most.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti i kupovinu. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan 02.01.2014. PRAG
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individulno razgledanje grada, posetu brojnih muzeja... U popodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – vožnja brodom Vltavom ( pogled na Prag iz jednog sasvim drugog ugla). U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Srbiji.

6. dan 03.01.2014. BEOGRAD
Planirano vreme za dolazak u Srbiju na mesto polaska u prepodnevnim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz turističkim autobusom ( TV i video,klima,WC ) prevoznika „LUI TRAVEL“
- Smeštaj u Pragu u hotelu sa 3***  u 1/2  sobama
- 3 noćenja sa doručkom ( doručak – švedski sto )
- Panoramsko razgledanje grada
- Usluge pratioca grupe
- Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Ulaznice i fakultativne posete
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Individualne troškove

Cene fakultativnih izleta po osobi (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
* Karlove Vari  - 25 €
* Drezden  - 30 €
* Vožnja brodom Vltavom – 15€

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije … Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

USLOVI PLAĆANJA:
- plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu HYPO ALPE ADRIA BANKE za efektivu  na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA :

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak  u celosti najkasnije 7 dana pre polaska na  put
- čekovima građana u dve mesečne rate bez uvećanja cene aranžmana

Mogućnost plaćanja platnim ili debitnim  karticama i putem administrativne zabrane

VAŽNO: Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze. Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima informišu o uslovima ulaska u zemlje EU
( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje i dr.).
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

NAPOMENA :  Prijave i uplate za fakultativne obilaske  vrše se na licu mesta, u Pragu, kod pratioca grupe. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom kao i izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Hotel 3*** po lokalnoj kategorizaciji - Hotel se nalazi na periferiji grada. Sobe su  dvokrevetne, sa TWC-om i TV-om.

 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije LUI TRAVEL  ( YUTA standard), licenca broj  OTP 23/2010
Napomena: organizator putovanja zadržava pravo da otkaže putovanje u slučaju nedovoljnog broja putnika najkasnije 5 dana pre polaska, kao i da promeni cenu ukoliko nastanu promene na monetarnom tržištu.
Program broj 31/2013 od  05.11.2013.

 

Za kilometar ispred svih
LUI TRAVEL

Lui Travel © Izaberisajt. All rights reserv

Top Desktop version